ORL pediatrike

01

Tonsilektomi

( heqja e bajameve)

03

Tonsilotomi

( heqja e pjesërishme e bajameve hipertrofike)

02

Adenotomi

(heqja e bajames së tretë)

04

Miringotomia

Me vendosje të gypave të ventilimit

Tonsiliti akut recidivues

Me këtë diagnozë „ Tonsiliti akut recidivues“ përshkruhen infeksionet e përsëritura të bajameve por që pastaj shoqërohen me intervale kohore pa shenja të inflamacionit apo infeksionit. Termi „ Tonsiliti kronik“ nuk duhet më të përdoret.

Nuk ka një pamje tipike të bajameve sa i përket diagnozës të inflamacionit kronik.

Udhërrëfyesi

Udhërrëfyesi aktual e rekomandon operacionin si opcion nëse:

• Infeksionet e përsëritura të bajameve > 6 herë në vit dhe trajtim me antibiotikë.

• Infeksionet e përsëritura 3 deri 5 herë në 12 muajtë e fundit dhe episoda të infeksioneve ne 6 muajtë ne vazhdim.

• Operacioni nuk është opcion më pak se 3 infeksione në vit

Vërejtje:

Posaqërisht te rastet me infeksione të theksuara me kohëzgjatje të sëmundjes apo tendencë për komplikime e bëjnë një operacion të arsyeshëm edhe në ato raste me numër më të vogël të infeksioneve.
Tonsilektomi - heqja e bajameve
Adenotomi
Bajamet
Tonsilektomi