Këshillat

Kosova Sinus Center ju këshillon:

Kosova Sinus Center ofron kujdes të pashembullt për nevojat unike të çdo pacienti. Qasja jonë shumëdisiplinore ndaj kujdesit shëndetësor koordinon ekspertizën me teknologjinë më të avancuar për rezultatet më të mira të mundshme.

Në rubrikën KËSHILLAT që unë do ta ripërtërij rregulisht pacientët do të kenë mundësi të informohen rreth rekomandimeve të fundit ( State-of-the-Art) nga shoqata amerikane e ORL-së (American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery) dhe shoqata gjermane e ORL-së (Deutsche Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf -und Hals-Chirurgie).

Këshilla