Këshilla

Operacioni i kanalit të lotit përmes vrimave natyrale të hundës me teknikën endoskopike ( Dacryocystorhinostomi):

zakonishtë pacientët ankohen për rrjedhje të lotit në faqeEpiphora) me irritim të lëkurës.

Ekzaminimet preoperative kryhen nga mjekët oftalmolog dhe përfshijnë vërtetimin apo përjashtimin e diagnozave të cekura:

  1. sëmundjet e konjunktivës
  2. sindromi i syrit të thatë
  3. sëmundjet e kapakut të syrit
  4. blefaritis
  5. obstrukcion apo stenoz e kanalit nasolacrimal

Shkalla e suksesit me teknikën endonazale endoskopike sillet nga 87% -95% dhe kjo varet nga përvoja e kirurgut.

Teknika endoskopike me aplikimin e flapit mukozal me gërshetim ( bipedicled mucosal flap) zgjatë afër 35 minuta dhe kryhet në anestezion të përgjithshëm.