Këshilla

Operacioni i kanalit të lotit me teknikën endoskopike = Dacryocystorhinostomy

Operacioni i kanalit të lotit përmes vrimave natyrale të hundës me teknikën endoskopike ( Dacryocystorhinostomi):

zakonishtë pacientët ankohen për rrjedhje të lotit në faqeEpiphora) me irritim të lëkurës.

Ekzaminimet preoperative kryhen nga mjekët oftalmolog dhe përfshijnë vërtetimin apo përjashtimin e diagnozave të cekura:

  1. sëmundjet e konjunktivës
  2. sindromi i syrit të thatë
  3. sëmundjet e kapakut të syrit
  4. blefaritis
  5. obstrukcion apo stenoz e kanalit nasolacrimal

Shkalla e suksesit me teknikën endonazale endoskopike sillet nga 87% -95% dhe kjo varet nga përvoja e kirurgut.

Teknika endoskopike me aplikimin e flapit mukozal me gërshetim ( bipedicled mucosal flap) zgjatë afër 35 minuta dhe kryhet në anestezion të përgjithshëm.

 

Këshilla

Meningocele

Meningocele-/ Meningoencefalocele përbëhen nga meningjet me një sasi variabël të indit truror që prolabon përmes bazës së kafkës në kavitetin nazal apo hapësirat paranazale.

Për momenten mbetet zgjidhja operative me rekonstruktion të bazës së kafkës ( Duraplastik) si terapi e vetme.

Në vazhdim po iu prezentojme edh eoperacionin e parë në Kosov, që rezultoi i sukseshëm.