Mikrolaringoskopia

Kjo procedurë kryhet nën anestezi totale dhe intubim endotrakeal. Pastaj kordat vokale shiqohen me mikroskop apo endoskop. Ky ekzaminim mundëson të vërehen edhe ndryshimet e vogla në kordat vokale ( p.sh. cystat, leukoplakia).

Përveq asaj mundësohet edhe heqja mikrokirurgjike e proceseve patologjike dhe puna me dy duar.

postoperativ
Polip
Polip 2